סיום תמיכה
תודה שכתבתם לי
אצור קשר בהקדם
תודה שכתבתם לי
אצור קשר בהקדם
חזרה למעלה
מועדפים >>

תקנון

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של היכל המסיבות.

האתר מציע מגוון רחב של מוצרים ורעיונות לעיצוב ותכנון אירועים ומסיבות של מיטב החברות והמותגים הפועלים בארץ ובעולם, באופן נגיש, נח, קל ובמחיר אטרקטיבי ומבלי להתפשר על איכות המוצר ו/או השירות.

מאחלים לכם גלישה נעימה ונוחה, ואנו עומדים לרשותכם בשמחה,

צוות היכל המסיבות.

 

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לשני המינים.

 

תנאים כלליים

• התכנים בדפים של אתר זה מובאים לידיעתכם הכללית ולשימושכם. הגם שאנו משקיעים מאמץ בשמירה על עדכניות המידע ועל דיוקו, אין אנו מציגים מצג כלשהו או נושאים בחבות כלשהי, במפורש או במשתמע, בכל הנוגע לרמת השלמות, הדיוק, המהימנות, ההתאמה או הזמינות של האתר או המידע, המוצרים, השירותים או הגרפיקה שהאתר כולל למטרה כלשהי. הסתמכות כלשהי מצדכם על מידע כאמור הנה אך ורק על פי שיקול דעתכם. התכנים נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.  

• המחירים המוצגים באתר זה כוללים מע"מ בשיעור עדכני ומתאים. שיעור המע"מ הסטנדרטי כיום הוא 18%. כל התשלומים מבוצעים בש"ח (שקל חדש). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחיר של פריט כלשהו או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, גם אם קיימת הזמנה לפריט.

•  התמונות באתר זה עשויות להראות מוצרים שאין אנו מוכרים והמשמשים רק כאבזרים בצילום.  חלק מהתמונות עשויות לשמש לצורכי המחשה בלבד.

• אתר זה משתמש בקובצי cookie לצורך ניטור העדפות גלישה ואחסון פרטי גלישה במטרה לאפשר לכם להשתמש בעגלת הקניות שלנו ולחזור אליה לאחר יציאה מהאתר.

• שימושכם במידע או בחומרים כלשהם באתר זה נעשה באחריותכם הבלעדית, ואנו לא נישא בחבות כלשהי בגינה. באחריותכם הבלעדית לוודא כי מוצרים, שירותים או מידע הזמינים באמצעות אתר זה עומדים בדרישותיכם הספציפיות.

• מאמצים רבים מושקעים בקיום פעילות האתר ללא תקלות. עם זאת, היכל המסיבות לא תהא אחראית ולא תישא בחבות כלשהי במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי זמנית עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

• מעת לעת עשוי אתר זה לכלול גם קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה מספקים מידע נוסף ומובאים לנוחיותכם. הכללתם, אין משמעותה שאנו תומכים באותם אתרים. אין אנו אחראים כלל לתכנים של האתרים המקושרים

 

הליך הרכישה

ניתן לרכוש מוצרים בשתי דרכים:

  1. לרכישת מוצר באמצעות האתר:

 יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, מס' ת.ז., כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.

2.  לרכישת מוצר באמצעות הטלפון:

יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר (077-5512519) ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.

 

עם קבלת ההזמנה, היכל המסיבות תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.

מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את היכל המסיבות . רק הרישום שנרשם במחשבי היכל המסיבות  יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של היכל המסיבות  לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את היכל המסיבות בשום אופן.

לתשומת לב הלקוח - הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

כמו כן, יש לשים לב - המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

עם זאת, יובהר כי היכל המסיבות עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם.

ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות שאינן בשליטת היכל המסיבות מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, היכל המסיבות תהא רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותתקבל הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, הוא יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והיכל המסיבות תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם, למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור. ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי היכל המסיבות בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

 

 

משלוחים:

האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת השילוח. היכל המסיבות רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. במקרה זה, גם אם ההזמנה התקבלה ונקלטה בשרתי האתר, לא תהיה חייבת היכל המסיבות לספקה. במידה והמשתמש מתגורר באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/פיזית, חברת השילוח תתאם עימו מראש מקום איסוף סמוך

היכל המסיבות אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות המשתמש על מנת לפתור כל בעיה. היכל המסיבות אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

לפניכם 3 אפשרויות שילוח:

1. דואר רשום – כולל מעקב עבור החבילה באינטרנט,  בעלות 20 ₪  ***אחריות מלאה עבור שליחת החבילה + מספר מעקב***.

    כיום אין התחיבות לימי הספקה, בגלל דואר ישראל, זמן אספקה עד חודש ימים

 

2. דואר אקספרס- ע"י שליח עד בית הלקוח - עד 3 ימי עסקים לפי לוח האזורים של חברת המשלוחים בעלות של 50 ₪ (תלוי באזור החלוקה).

 

3. איסוף עצמי- ב"היכל המסיבות", רחוב החלוץ 23, בחיפה, בתאום טלפוני (077-5512519), ללא תשלום.

 

ביטול הזמנה

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

ביטול הזמנה יעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות (077-5512519)  ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני h.hamesibot@gmail.com .

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר/ים באריזתם המקורית, שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. כתובת להחזרות :

היכל המסיבות, רחוב החלוץ 23, חיפה.

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של היכל המסיבות.

במקרה של בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו). דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור מבצע כזה או אחר שניתן לו בעת ביצוע ההזמנה.

היכל המסיבות רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;

ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית היכל המסיבות  לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

בביטול הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

חבות

מאמצים רבים מושקעים בקיום פעילות האתר ללא תקלות. עם זאת, היכל המסיבות לא תהא אחראית ולא תישא בחבות כלשהי במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי זמנית עקב בעיות טכניות שאינן בשליטתנו.

היכל המסיבות לא תישא בכל דרך שהיא בחבות לכל נזק או הפסד הנובע במישרין או בעקיפין מעיכוב באספקת הטובין או ממניעתה או מכל סיבה אחרת שמעבר לשליטתנו, לרבות פעולותיהם של צדדים שלישיים כלשהם. זאת ועוד, אנו לא נישא בחבות בכל מקרה שהוא להפסד או לנזק כלשהו, לרבות, אך לא רק, הפסד או נזק עקיף או תוצאתי, או הפסד או נזק מכל סוג שהוא, בין אם כתוצאה מהפסד נתונים, מהפסד רווחים או מהפסד הכנסות, בקשר לשימוש באתר זה. 

 

בטיחות

• בטיחות צעצועים – כל הצעצועים המופיעים באתר של היכל המסיבות עומדים בדרישות התקנות בדבר בטיחות צעצועים והנחיות הגיל, בהתאם לצורך.

כל שימוש של ילדים מתחת לגיל 8 בבלונים חייב להיות בהשגחת מבוגר, וגם ניפוח הבלונים עצמו חייב להתבצע על-ידי מבוגר, גם אם אין מצוין כך על האריזה מפורשות.

אזהרהלגבי רוב הצעצועים וההפתעות לימי הולדת קיים פוטנציאל לחנק. הם אינם מתאימים לילדים מתחת לגיל 3. חלקים קטנים טומנים בחובם סיכון פוטנציאלי.

 • מוצרי שוקולד – למרות כל אמצעי הזהירות הננקטים, מוצרים אלה עלולים להכיל שאריות של אגוזים ו/או בוטנים ו/או שומשום ו/או גלוטן.

• ממתקים –  מגוון דברי המתיקה באתר כולו אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל 3, אלא אם צוין אחרת. השגחה על ידי מבוגרים מומלצת לגבי כל הממתקים שלנו במהלך צריכתם בידי ילדים. אזהרה: בסוכריות טמון סיכון פוטנציאלי לחנק. הן אינן מתאימות לילדים מתחת לגיל 3.

  • מובהר כי היכל המסיבות  אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים הנמכרים באתר זה, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד לתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.

 

זכויות יוצרים

כל התוכן המילולי וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, אייקונים, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של היכל המסיבות. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים וכיו"ב, בלא קבלת רשות היכל המסיבות  מראש ובכתב.

השם "היכל המסיבות" וכן שם כתובת האתר (domain name), הם רכושה של היכל המסיבות בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

סודיות המידע

היכל המסיבות  לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. היכל המסיבות תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים לכך לצורך מתן שירות.

היכל המסיבות  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, היכל המסיבות  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעולו, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגינו בטלפון 077-5512519 או במייל h.hamesibot@gmail.com

נציגי היכל המסיבות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

 

תנאים נוספים

תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מובהר ומוסכם כי היכל המסיבות תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.

אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.

היכל המסיבות  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז היכל המסיבות שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

היכל המסיבות  לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.

אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם.